+359 888 787 607

Agencies

Registry Agency : www.registryagency.bg;

Bulgarian Investment Agency : www.investbg.government.bg;

Агенция по заетостта :www.az.government.bg;

Бъгарска агенция за експортно застраховане : www.baez-bg.com;

Агенция Митници : www.customs.bg

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия : www.sme.government.bg;

Агенция за приватизация : www.priv.government.bg;

Агенция за държавни вземания : www.aba.government.bg;

Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” : www.nab-bas.bg;

Агенция за социално подпомагане : www.asp.government.bg;

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения : www.daits.government.bg;

Национална агенция за приходите : www.nap.bg

Address

22-24 Mayor Parvan Toshev Str., apt. 1, Sofia 1408, Bulgaria