+359 888 787 607

Агенции

Агенция по вписванията : www.registryagency.bg;

Българска агенция за инвестиции : www.investbg.government.bg;

Агенция по заетостта :www.az.government.bg;

Бъгарска агенция за експортно застраховане : www.baez-bg.com;

Агенция Митници : www.customs.bg

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия : www.sme.government.bg;

Агенция за приватизация : www.priv.government.bg;

Агенция за държавни вземания : www.aba.government.bg;

Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” : www.nab-bas.bg;

Агенция за социално подпомагане : www.asp.government.bg;

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения : www.daits.government.bg;

Национална агенция за приходите : www.nap.bg

Адрес

ул. „Майор Първан Тошев“ 22-24, ап. 1, София 1408, България