+359 888 787 607

Счетоводни и икономически

Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/;

Национална здравноосигурителна каса –http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1366&h=728;

Електронни услуги със свободен достъп на Нап( Справка за здравен статус, здравноосигурителен календар, справка за фирми регистрирани по ЗДДС , плащания на задължения към Нап) – http://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html;

Министерство на труда и социалната политика – http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp;

Вписвания, заличавания и обявявания в търговски регистър – http://public.brra.bg/CheckUps/Default.ra?0;

Търговски регистър – http://www.brra.bg;

Имотен регистър – http://www.icadastre.bg/index.aspx?ReturnUrl=%2f;

Регистър на имуществените отношения на съпрузите – http://www.mrra.bg;

Съюз на счетоводителите в България – http://www.lex.bg/;

Адрес

ул. „Майор Първан Тошев“ 22-24, ап. 1, София 1408, България