+359 888 787 607

Административни услуги

Започването и осъществяването на всяка икономическа дейност е свързана със спазването на разрешителни и лицензионни режими. За да улесним собствениците и управителите на фирми, Ай Еф Джи Консултинг предлага помощ при подготовката на документи за:

 

  • Регистрация и запазване на търговски марки;
  • Откриване на банкови сметки и интернет банкиране;
  • Подаване на справки и документи към различни институции;
  • Издаване на актуални състояния;
  • Издаване на удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения;
  • Деклариране на заеми пред БНБ;
  • Изготвяне на договори и други документи.

Адрес

ул. „Майор Първан Тошев“ 22-24, ап. 1, София 1408, България