+359 888 787 607

ТРЗ и личен състав

Ай Еф Джи Консултинг предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти гъвкаво обслужване и бързо изчисляване и обработка на работната заплата на служителите.

Ние прецизно обработваме трудовите възнаграждения, изчисляваме социалните и здравните осигуровки и данъците, които се дължат.  
Нашите експерти изготвят трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или прекратяване на трудови правоотношения и подаване на необходимата информация за това в НАП.
Възползвайте се от нашите услуги, които включват:

 • Ежемесечно изготвяне на ведомост за заплата;
 • Изготвяне и подаване на Декларации 1 и 6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници;
 • Изготвяне на УП-2 и УП-3;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на служебни бележки, удостовереия и др. за персонала;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета.
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 • Подаване на необходимите декларации в ТД на НАП;
 • Посредничество със служба по трудова медицина;
 • Изготвяне и отразяване на граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др.;
 • Представителство при ревизии от НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.

Адрес

ул. „Майор Първан Тошев“ 22-24, ап. 1, София 1408, България