+359 888 787 607

Финансови консултации

Ай Еф Джи Консултинг разработва проучвания на различни отрасли на икономиката, изготвя анализи за икономическата осъществимост на инвестиционни проекти, бизнес-планове и оценки на предприятия.

Ай Еф Джи Консултинг консултира клиенти относно оптималната структура на капитала на фирмата и източниците на финансиране. Съдействаме на дружества, които искат да станат публични, както по отношение на публичното предлагане, така и при частното пласиране на ценни книжа (акции, облигации и хиблидни инструменти).
Нашите услуги включват още разработване на бизнес планове, анализ и оценка на цели предприятия, инвестиционни проекти, SWOT анализ, консултации при изграждане на
вътрешно контролна среда.
Финасовите услуги на Ай Еф Джи Консултинг включват още кредитно-инвестиционно консултиране. Нашият екип от професионалисти изготвя обстоен финансов анализ на текущото състояние на Вашата фирма (печалба,рентабилност,степен на ликвидност);
Бихме могли да оптимизираме организацията Ви и отделните дейности в предприятието, след като ги подложим на цялостен анализ. Извършваме компетентен инвестиционен анализ, при който ще направим оценка на потенциала и стойността на придобитите активи. Изготвяме стратегическо и финансово планиране. Правим прецизно проучване, за да открием най-добрият кредитен продукт, в случай че имате нужда от кредитиране. Изготвяме кредитни обосновки и подготвяме всички Ваши  документи при кандидатстване за заем. Нашите експерти ще изготвят за Вашата фирма-кредитоискател професионално съставен бизнес план, финансов анализ на фирмата и прогнози за паричния поток. Подготвяме цялата необходима документация за получаване на кредит. Извършваме професионална оценка на приходите и разходите като включим финансови прогнози за възвращаемостта, която се очаква да бъде реализирана от дейността на фирмата. За да се избегнат възможни усложнения, ние изготвяме прогнози за паричните потоци и финансов анализ. Извършваме анализ, показващ каква е конкурентноспособността на предприятията. Предлагаме също анализ на финансовото състояние на фирмата и на ликвидността. Екипът ни ще определи реалните възможности за привличане на собствен капитал, както и за осигуряване на заемен капитал. Като следваща стъпка, ние ще осъществим анализ на рентабилността на собствения Ви капитал. Предлагаме консултации и услуги за развитие на мениджмънта, бизнес планирането и др.

Адрес

ул. „Майор Първан Тошев“ 22-24, ап. 1, София 1408, България