+359 888 787 607

Счетоводно обслужване

Ай Еф Джи Консултинг предлага професионално счетоводно обслужване, което включва:

 • Обработка на първичните счетоводни документи – проверка, класиране, съхраняване;
 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции;
 • Водене на складови наличности;
 • Начисляване на амортизации;
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник на покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента;
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента;
 • Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета;
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента.

Адрес

ул. „Майор Първан Тошев“ 22-24, ап. 1, София 1408, България